top of page
Anchor 1

  MILOLI'I          he Wahi Pana
               


Miloli'i,  he wahi pana nō ia – a legendary place, celebrated and storied in numerous publications.  It is not always easy to express in writing the essence of a Hawaiian Fishing Village, steep in itsʻ traditions, protective of itsʻ community to maintain their lifestyle, and not always understood.  

He Wahi Mo'olelo No Nā ʻĀina, A Me Nā  ʻAla HeleI HehiʻIa, Mai Keauhou A I Kealakekua, Ma Kona, Hawai'i [ read ]
By Kepā Maly & Onaona Maly for Nā ʻAla Hele Program Manager (Hawaiʻi Island) - 2001


Kīpahoehoe Ma Kapalilua, Kona Hema, Hawai'i [ read ]
By Kepā Maly & Onaona Maly for The Nature Conservancy - 2002


He Wahi Mo'olelo No Nā Lawai'a Ma Kapalilua, Kona Hema, Hawai'i [ read ]
By Kepā Maly & Onaona Maly - 2003

Ka Hana Lawai'a a Me Nā Ko'a O Nā Kai ʻEwalu – Volume I [ read ]
By Kepā Maly & Onaona Maly for The Nature Conservancy - 2003


Ka Hana Lawai'a a Me Nā Ko'a O Nā Kai ʻEwalu – Volume II [ read ]
By Kepā Maly & Onaona Maly for The Nature Conservancy - 2003


He Moʻolelo ʻĀina - A Cultural Study of Manukā NAR
 – Part I [ read ]
He Moʻolelo ʻĀina - A Cultural Study of Manukā NAR
 – Part II [ read ]
He Moʻolelo ʻĀina - A Cultural Study of Manukā NAR
 – Part III [ read ]
By Kumu Pono Associates LLC - 2004


Go Fish! [ read ]
Hana Hou Magazine - 2013 December/2014 January

A Tale of Two Canoes [ read ]
Hana Hou Magazine - 2016 October/November

Songbirds of Miloli'i: Nā Kūpuna, Nā Keiki, and Diana Aki [ read ]
Ke Ola Magazine - 2016 January/February

Miloli'i Aku Nei Au Lā ... At Miloli'i There Was I [
read ]
Ke Ola Magazine - 2019 May/June

Saving Kanaloa [
read ]
Hana Hou Magazine - 2011 April/May

Residents of the Last Hawaiian Fishing Village Look to Preserve Their Icebox [ read ]
Ka Wai Ola 2021 September 


Kamiki and Makaʻiole [ read ]
Kuialuaopuna.com  May 21 - translation by Kepā Maly

Miloliʻi Families Rally to Protect Subsistence Resources [ read ]
Ka Wai Ola 2021 October  


A Matter Of Time [ read ]

West Hawaiʻi Today - October 11, 2021

Miloliʻi Familiy Ties and Traditions Run Deep and Wide [ read ]
Ka Wai Ola 2021 November
 

Miloliʻi Fishing Village Becomes Community-based Subsistence Fishing Area  [ read ]
Department of Land and Natural Resources August 3, 2022


ʻA shining exampleʻ: Miloliʻi becomes stateʻs second official Community-Based Subsistence Fishing Area [ read ]
West Hawaiʻi Today  August 4, 2022

bottom of page